top of page

Mensen & Talent

Assessments

"Door de assessments heb ik mijn MT, mijn familie en mijzelf beter leren kennen en begrijp ik wat hen motiveert. Er is nu meer openheid, effectievere communicatie en harmonie in ons MT en in de familie"

Opvolging en talent

Het gebruik van assessments in verschillende domeinen binnen een (familie)bedrijf biedt aanzienlijke toegevoegde waarde voor het behalen van langetermijnsucces. Door inzicht te krijgen in de drijfveren, persoonlijkheid, leiderschap, opvolging en governance van familieleden, kan het familiebedrijf beter worden gepositioneerd voor groei, harmonie en duurzaamheid. Door assessments strategisch te integreren in de bedrijfsvoering en een cultuur van voortdurende ontwikkeling te bevorderen, kan het familiebedrijf groeien en succesvol worden overgedragen aan toekomstige generaties.

GITP

Accreditatie door:

"In tijden van verandering en groei zetten wij regelmatig assessments in. Wij creëren een cultuur van openheid en voortdurende ontwikkeling voor langetermijnsucces"

Drijfverenassessment

Drijfverenassessments helpen bij het identificeren van de intrinsieke motivaties van individuen binnen de familie. Door te begrijpen wat hen drijft, kunnen familieleden beter worden geplaatst in rollen die aansluiten bij hun passies en sterke punten. Dit verhoogt niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van familieleden, maar ook de prestaties van het bedrijf.

2

Persoonlijkheidsassessment

Persoonlijkheidsassessments bieden inzicht in de persoonlijkheidstrekken van familieleden, zoals hun communicatiestijl, besluitvormingsprocessen en gedragspatronen. Dit begrip kan helpen bij het verminderen van wrijving en conflicten binnen de familie en zorgt voor een betere samenwerking. Daarnaast kan het identificeren van complementaire persoonlijkheden helpen bij het vormen van effectieve teams en het creëren van een harmonieuze werkomgeving.

3

Leiderschapsassessment

Leiderschapsassessments evalueren de leiderschapsvaardigheden van familieleden en bieden inzicht in hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden. Door het identificeren van potentiële leiders binnen de familie, kan een gericht ontwikkelingsprogramma worden opgezet om hun leiderschapskwaliteiten verder te verbeteren. Hierdoor wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd en kunnen de juiste personen worden voorbereid op toekomstige leiderschapsrollen.

4

Opvolgingsassessment

Opvolgingsassessments zijn essentieel voor het succesvol plannen van de opvolging binnen een familiebedrijf. Deze assessments beoordelen niet alleen de bekwaamheid en interesse van de volgende generatie om het bedrijf over te nemen, maar ook hun geschiktheid voor specifieke rollen. Door opvolgingsassessments uit te voeren, kunnen familieleden tijdig worden voorbereid op hun verantwoordelijkheden en kan een soepele overgang worden gegarandeerd.

4

Governanceassessment

Governance-assessments richten zich op het beoordelen van de effectiviteit van de governancestructuur van het familiebedrijf. Ze identificeren eventuele hiaten in beleid, procedures en besluitvormingsprocessen. Door deze assessments kunnen familieleden samenwerken om een solide governancekader op te bouwen, wat de transparantie, verantwoordingsplicht en duurzaamheid van het bedrijf bevordert.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? neem contact met ons op voor meer informatie

bottom of page