top of page

Hoe kan ik mijn familiebedrijf beter positioneren voor groei en harmonie door gebruik te maken van assessments?

Miranda Kruithof

26 jun. 2023

Familiebedrijven zetten steeds vaker assessments in voor groei en een succesvolle overdracht naar de volgende generatie

Familiebedrijven zijn uniek in hun aard, waarbij niet alleen zakelijke aspecten een rol spelen maar bovenal de familierelaties.

Het succesvol beheren en leiden van een familiebedrijf vereist niet alleen een sterke visie en zakelijk inzicht, maar ook een diepgaand begrip van de individuele familieleden die betrokken zijn bij de onderneming. Hoe goed ken je je familieleden? Hoe is de onderlinge relatie? En wat levert dit inzicht je op?

Het gebruik van assessments in verschillende domeinen, zoals drijfveren, persoonlijkheid, leiderschap, opvolging, de volgende generatie, levert aanzienlijke toegevoegde waarde op voor het behalen van langetermijnsucces in een familiebedrijf.


Welke instrumenten kun je inzetten binnen je familiebedrijf voor langetermijnsucces:


1.Drijfverenassessments:

Drijfverenassessments helpen bij het identificeren van de intrinsieke motivaties van individuen binnen de familie. Door te begrijpen wat hen drijft, kunnen familieleden beter worden geplaatst in rollen die aansluiten bij hun passies en sterke punten. Daarnaast krijg je inzicht in de totale familie, wat bindt elkaar in drijfveren, waar zit de overlap en waar niet? Dit verhoogt niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van familieleden, maar ook de prestaties van het familiebedrijf.


2.Persoonlijkheidsassessments:

Persoonlijkheidsassessments bieden inzicht in de persoonlijkheidstrekken van familieleden, zoals hun communicatiestijl, besluitvormingsprocessen en gedragspatronen. Dit begrip kan helpen bij het verminderen van wrijving en conflicten binnen de familie en zorgt voor een betere samenwerking. Daarnaast kan het identificeren van complementaire persoonlijkheden helpen bij het vormen van effectieve teams en het creëren van een harmonieuze werkomgeving.


3.Leiderschapsassessments:

Leiderschapsassessments evalueren de leiderschapsvaardigheden van familieleden en bieden inzicht in hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden. Door het identificeren van potentiële leiders binnen de familie, kan een gericht ontwikkelingsprogramma worden opgezet om hun leiderschapskwaliteiten verder te verbeteren. Hierdoor wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd en kunnen de juiste personen worden voorbereid op toekomstige leiderschapsrollen.


4.Opvolgingsassessments:

Opvolgingsassessments zijn essentieel voor het succesvol plannen van de opvolging binnen een familiebedrijf. Deze assessments beoordelen niet alleen de bekwaamheid en interesse van de volgende generatie om het bedrijf over te nemen, maar ook hun geschiktheid voor specifieke rollen. Door opvolgingsassessments uit te voeren, kunnen familieleden tijdig worden voorbereid op hun verantwoordelijkheden en kan een soepele overgang worden gegarandeerd.


Gebruik van assessments voor langetermijnsucces:

Om assessments effectief te gebruiken voor langetermijnsucces, is het essentieel om ze regelmatig te herhalen, vooral in tijden van verandering of groei binnen het familiebedrijf. Daarnaast moeten de resultaten van assessments worden geïntegreerd in strategische besluitvorming, zowel op individueel als op bedrijfsniveau. Het is belangrijk om een cultuur van openheid en voortdurende ontwikkeling te bevorderen, waarbij de inzichten uit assessments worden gebruikt om het potentieel van individuen te maximaliseren en de familiedynamiek te verbeteren.


Conclusie:

Het gebruik van assessments in verschillende domeinen binnen een familiebedrijf levert aanzienlijke toegevoegde waarde op voor het behalen van langetermijnsucces. Door inzicht te krijgen in de drijfveren, persoonlijkheid, leiderschap, opvolging en governance van familieleden, kan het familiebedrijf beter worden gepositioneerd voor groei, harmonie en duurzaamheid. Door assessments strategisch te integreren in de bedrijfsvoering en een cultuur van voortdurende ontwikkeling te bevorderen, kan het familiebedrijf bloeien en succesvol worden overgedragen aan toekomstige generaties.bottom of page